id="not-admin" ontouchstart="">
דף הבית / תקנון

איך קונים כאן?

תקנון

הגדרות:

בתקנון זה למונחים הבאים תהיה המשמעות שלהלן:

1. החברה – jajou, עוסק מורשה מס' 558199162

2. האתר –  אתר האינטרנט  WWW.JAJOU.CO.IL.

3. הבגדים – הבגדים המופיעים באתר ומוצעים למכירה.

4. ימי עסקים – אינם כוללים שישי, שבת, ערבי חג, חג וחול המועד.

* בכל מקום בתקנון זה בו נעשה שימוש בלשון נקבה, הכוונה גם לזכר ולהפך.

כללי:

1.   האתר משמש כחנות וירטואלית למכירת בגדים מייצור עצמי והוא בבעלותה הבלעדי של החברה.

2.   תקנון זה יחול על כל שימוש שייעשה בידי המשתמשת באתר ועל כל רכישה שתתבצע על ידי המזמינה באמצעות האתר ויהוו כבסיס החוקי אשר מסדיר את היחסים בין החברה לבין המשתמשת.

3.   כל המבצעת הזמנה ו/או רכישה דרך האתר מצהירה עם ביצוע הפעולה כי היא קראה ומסכימה לתקנון זה וכי לא תהיה לה או למי מטעמה כל דרישה ו/או תביעה כנגד האתר ו/או החברה ו/או הנהלת האתר בכל הקשור להוראות והתנאים שבתקנון זה

4.   החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם על פי שיקול דעתה הבלעדי וזאת ללא כל צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת.

5.   תמונות המוצרים המוצגות באתר הנן להמחשה בלבד ואינן מחייבות כלל את הנהלת האתר.

6.   החברה עושה ככל יכולתה כך שהמידע שמוצג באתר יהיה מדויק, אך עלולים להופיע בו בתום לב  שגיאות שעליהם החברה לא תישא באחריות כל שהיא.

7.  כל המחירים באתר המופיעים בשקלים חדשים, המחירים כוללים מע"מ כחוק ואינם כוללים את כל סוגי דמי המשלוח. (כמופרט במשלוחים והחזרות)

8. החברה רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר ואת תעריפי המשלוחים בכל זמן נתון וללא הודעה מוקדמת, המחיר התקף ביחס להזמנה שביצעה המזמינה הוא המחיר שהופיע בעת ביצוע ההזמנה. (ביצוע תשלום מלא והזמנה)

9. החברה רשאית להציע ולהסיר על פי שיקול דעתה הבלעדי מבצעים, הטבות והנחות בלא צורך לתת כל הודעה מוקדמת.

ביצוע ההזמנה:

1.   תנאי השימוש באתר חלים על השימוש באתר ובשירותים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר כדוגמת טלפון סלולרי, טאבלטים וכיוצא בזאת והם חלים גם על הזמנות באמצעות הטלפון.

2.   הנהלת האתר מתחייבת לא לעשות בפרטי המזמינה כל שימוש למעט שליחת דואר אלקטרוני או יצירת קשר בנושאים הקשורים בהזמנה ובהתאם לפניות שנוצרו על ידי המזמינה.

3.   במידה וההזמנה לא אושרה על ידי חברת האשראי, תקבל המזמינה הודעה על כך והיא תידרש למסור אמצעי תשלום אחר או שההזמנה תבוטל.

4.   ייתכנו מצבים שבהם על אף שפריט מסוים מוצג באתר כקיים במלאי אך בפועל אינו קיים במלאי ולא ניתן יהיה לספק אותו.  במקרה כזה תישלח למזמינה הודעה/ייצרו  עימה קשר טלפוני והחברה תציע למזמינה קבלת זיכוי, החלפה במוצר אחר, או החזר כספי מלא ולמזמינה לא תהא כל טענה נוספת לעניין זה.

5.   כל אחת  אשר כשירה לבצע פעולות משפטיות מחייבות יכולה להזמין באתר החברה. במידה והמזמינה הינה מתחת לגיל 18 או אינה זכאית לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את שימושה באתר כאילו קיבלה את אישור האפוטרופוס.

6.   יובהר כי החברה תהיה זכאית שלא לאשר הזמנה של מזמינה מכל סיבה שהיא ולפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.

7. במקרה של תשלום באמצעות חשבון פייפאל השימוש וקבלת האישור כפוף לתנאי השימוש ומדיניות של פייפאל, ולא של האתר והחברה תמתין לקבלת אישור מחברת פייפאל בטרם תשלים את ביצוע ההזמנה.

 

ביטול עסקה ומדיניות החזרת מוצרים:

1. האמור בסעיף זה כפוף לחוק הגנת הצרכן התשמ"א 1981.

הזיכוי יינתן בתנאי שהמוצר יוחזר ללא שימוש ו/או פגם ו/או נזק – ועם החשבונית והתווית עליו כפי שהתקבל. במידה והמוצר הוחזר שלא כאמור בסעיף זה, לא תזוכה המזמינה בשום צורה או דרך.

· 2. הזיכוי יועבר לאמצעי התשלום שבאמצעותו בוצעה ההזמנה האשראי בלבד, ובהתאם ללוחות הזמנים ולנהלים של חברת האשראי/ פייפאל.

· 3. פריטים אשר נרכשו בעת שהיו במבצע, לא ינתן עבורם החזר כספי אלא החלפה לפריט אחר, או קבלת זיכוי לרכישה עתידית באתר.

אספקה ומשלוחים :

1. דיוור ההזמנות יבוצע באמצעות דואר ישראל או חברות שליחויות במסגרת זמן האספקה כפי שהוגדר במשלוחים והחזרות שלנו ובאחריותם הבלעדי של החברה המבצעת את הדיוור, החברה אינה יכולה לקחת אחריות על עיכובים/שביתות או כל תקלה אחרת  של חברות השליחויות.

2. האפשרות להזמין מוצרים באתר מוגבלת לאזורים בהתאם למפת אזורי החלוקה של דואר ישראל או חברת המשלוחים, במקרה של הזמנה דרך האתר לאזור אשר לא נכלל באזורים אלו תהיי רשאית החברה לבטל את ההזמנה ולתת זיכוי כספי מלא למזמינה וללא כל טענה נוספת מצידה.

3. מועדי האספקה המפורטים במשלוחים והחזרות  אינם חלים על מוצרים שאזלו מהמלאי.

זכויות יוצרים:

2.  כל התוכן, עיצוב, מלל, גרפיקה,לוגו גזרות הבגדים וכל מידע/ תמונות אשר מופיעות באתר האינטרנט הינם בבעלותה הבלעדית של החברה ואין להעתיק או לשכפל כל מידע מהאתר מבלי לקבל את רשות החברה מראש ובכתב.

4. אין להשתמש בנתונים אשר מתפרסמים באתר ללא קבלת ההסכמה המפורשת של הנהלת האתר מראש ובכתב.

 

פרטיות ואחריות החברה:

 1.  החברה ו/או הנהלת האתר ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שיגרם למשתמשת ו/או למזמינה ו/או לצד שלישי כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר שלא על פי תקנון זה.

 2. נפלה טעות בתיאור הבגד, לא יחייב הדבר את החברה או מי מטעמה אך עם זאת החברה תעשה כל שביכולתה על מנת לתת מענה לשביעות רצון המזמינה עד לכדי החזר כספי מלא אשר ששולם עבור אותו מוצר.

3. בכל מקרה לא תישא החברה באחריות כלשהי העולה על ערך הבגד/פריט אשר נרכש וכן בכל נזק שאינו ישיר ו/או נזק תוצאתי.

4. החברה עושה ככל שביכולתה לספק מוצרים איכותיים וללא כל תקלות בהזמנה, במקרה ויש בעיה כלשהי בפריטים או בהזמנה, המזמינה מוזמנת לפנות לשירות הלקוחות בטלפון שמספרו: 050-9018205           הנהלת החברה תעשה את מיטב המאמצים לטפל בפנייה בהקדם ולשביעות רצון המזמינה.

5.  מסירת הפרטים האישיים בטופס הרכישה נעשה מרצונה החופשי של המזמינה ובהסכמתה. מילוי הפרטים מעיד על הסכמתה לרכישה ובנכנותם של הפרטים למסירה.

6. חברה אינה אוגרת את מספרי כרטיסי אשראי אצלה ומשתמש בחברת טרנזילה לביצוע הסליקה..

7. החברה נוקטת באמצעי זהירות המקובלים לשמירה על סודיות המידע, עם זאת במקרים שאינם בשליטתה החברה לא תהא אחראית לכל נזק, עקיף או ישיר שייגרם למזמינות ו/או למי מטעמן אם מידע זה ייחשף.

8. החברה משתמשת בחברת טרנזילה, חברת סליקת כרטיסי אשראי ואבטחה מהמובילות בישראל לצורך בדיקת ואבטחת המידע לפי תקן PCI Level 1.

9. החברה מתחייבת לא לעשות שימוש בפרטי הלקוחות הרשומים באתר אלא לצרכי תפעול האתר בלבד, ועל מנת לאפשר את ביצוע ההזמנה והעברת מידע למזמינה.

10.  יודגש כי הנהלת האתר לא תישא בכל אחריות ביחס להודעות שיתקבלו או שיישלחו באמצעות האתר, ייתכן כי במקרים של פריצה יישלחו הודעות עם קבצים אשר עלולים לפגוע במחשב או תכנים לא הולמים אשר לא קשורים בחברה, והחברה תעשה ככל שביכולתה ע"מ למנוע מקרים אלו ולהסיר את הפריצה ושליחת ההודעות במקרים אלו.

בכל שאלה, בירור או פרטים נוספים לעניין התקנון או כל נושא אחר אנא פנו לטלפון:

050-9018205, 052-6003606 או במייל לכתובת: info@jajou.co.il

כיף לראות אותך!

רוצה להצטרף לרשימת חברי המועדון שלנו

ולקבל עדכונים, מבצעים והטבות?

מבטיחים לא להטריד אותך סתם, אלא אם כן מדובר במשהו שווה באמת

כיף לראות אותך!

רוצה להצטרף לרשימת חברי המועדון שלנו

ולקבל עדכונים, מבצעים והטבות?

מבטיחים לא להטריד אותך סתם, אלא אם כן מדובר במשהו שווה באמת